Wymagania Edukacyjne

Zapoznaj się ze szczegółowymi wymaganiami edukacyjnymi na oceny z poszczególnych przedmiotów

ePUAP

Za pośrednictwem ESP można kierować wnioski, skargi, zapytania naszej Szkoły na przedmiotowy adres skrytki

Insp. Ochrony Danych

Rafał Andrzejewski; e-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl tel: 504976690

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr1
im. św. Jana Bosko ze Szkołą Filialną w Skawie
Skawa 584 A
34-713 Skawa
NIP: 7352746966

Email: sekretariat@sp1skawa.pl
Web: www.sp1skawa.pl